��ǰλ�ã�首页 > 集团荣誉

集团荣誉

巴东

����:ʱ��:2019-04-13
华通电瓷厂专业生产各种电力设备绝缘子等产品:悬式玻璃绝缘子、悬式玻璃钢绝缘子、钢化玻璃绝缘子、防污玻璃绝缘子、标准型玻璃绝缘子、悬式陶瓷绝缘子、双伞型陶瓷绝缘子、三伞形陶瓷绝缘子、防污陶瓷绝缘子、标准型陶瓷绝缘子、复合绝缘子、硅橡胶棒形绝缘子、合成棒形绝缘子、地线绝缘子、跌落式熔断器各种电力金具...... 电话:0317-5582199 0317-5582198 0317-5582197 0317-5582196 手机:13903175221 1532752222 全国免费电话:400-6000-456 400-688-6658 型号:FXBW-10/70 FXBW-10/100 FXBW-35/70 FXBW-35/100 FXBW-66/70 FXBW-66/100 FXBW-110/100 FXBW-110/120 FXBW-220/100 fxbw-500/180 FXBW-500/210 FS-10/1.0 PS-10/5 PS-35/5 HY5WS-10/30 HY5WS-17/50 HY5WX-51/134 HY5WZ-51/134 FPQ-10T16 FPS-10/5.5 FPQ2-1020 FPQ2-10T20 FPQ2-10M20 HL-01 B-3 HRW11-12/100 HRW11-12/200 HPRW6-12/100 HGW9-12/200 HGW9-12/400 HGW9-12/630 X-3C、X-4,5。XP-70、XP-70C、XP-100、XP-120、XP-160、XP-210、XP-240、XP-300、XWP-4.5、XWP-70、XWP-100、XWP-120、XWP-160、XWP-210、XWP-240、XWP-300,,针式瓷瓶PD-1,PD-2,PD-3,P-6,P-10,P-15,PS-20,PS-15,PQ-20,P-20C,碟式瓷瓶ED-1,ED-2,ED-3 电话:0317-5582199 0317-5582198 0317-5582197 0317-5582196 手机:13903175221 1532752222 全国免费电话:400-6000-456 400-688-665
���ű�ǩ:

��һƪ: 建始

��һƪ: 宣恩